ТЪРГОВСКИ ВИД
​Договорите за поддръжка, обслужвани от обучен и квалифициран персонал, осигуряват добре поддържан вид на Вашия търговски обект, което е голямо предимство за Вашата организация.
Изгледът на търговския Ви имот е отражение на имиджа на Вашата компания и ние ще гарантираме, че ще отговаря на на най-висок стандарт. В ГАРТЛАНД ЕООД се гордеем, че можем да предложим на нашите клиенти цялостно обслужване и те биват редовно информирани за състоянието на техните търговски зелени площи във всички аспекти.

КОМУНИКАЦИЯ

Нашите отчети ще държат Вашата организация информирана по всяко време. Ежемесечните отчети се изпращат с фактури, обхващащи цялата дейност, с всякакви въпроси или предложения, които допълнително ще подобрят проекта.


КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО


Силна фирмена визия за всички аспекти на стандартите на обслужване и качеството. Осигуряването на всички нужди на клиентите се удовлетворява и ние активно подобряваме качеството на пейзажа.

ДОСТАВКА НА УСЛУГИ


Професионален и квалифициран персонал. Управлението се подкрепя с отлична политика, съгласно нормативите на ISO.

ИНСПЕКЦИИ


Редовни инспекции на място се извършват, за да се гарантира, че теренните служители на ГАРТЛАНД ЕООД поддържат проекта в съответствие с фирмените стандарти на ГАРТЛАНД ЕООД.

ОПИТЕН И КВАЛИФИЦИРАН ЕКИП


Нашият персонал е с опит в градинарството и непрекъснато се обучава в нови индустриални практики и техники. Също така имаме програма за вътрешно обучение и наставничество за нашата област и управленски персонал.

ИНОВАЦИЯ


Екипът по поддръжката непрекъснато проучва новостите в индустрията и в усъвършенстването на най-добрите практики, за да гарантира нашата актуалност на пазара, като предлага всички тези предимства на своите клиенти.

Съвместно нашите отдели за проектиране и строителство могат да предложат на клиентите ни цялостно решение на техните изисквания за ландшафт.
Работейки повече от 10 години, нашата организация се гордее с предоставянето на надеждна, ефикасна и екологично отговорна услуга.

Поддръжка на градини и паркове - Всички аспекти на градинарските грижи

Грижи за тревата - Пълни програми за управление на тревното покритие

Борба с болести и вредители от квалифицирани оператори

Поддръжка и грижа за дървета

Управление на напоителните системи

Настилки и функции за тяхната поддръжка

Ремонт на настилки и бордюри

Водни ефекти

+359 888 / 929 240

8000 Бургас, ул. Климент Охридски 13